Huvudbild

Dosreceptet byter namn till ”Förteckning recept”

Idag den 17 maj har e-hälsomyndigheten driftsatt en ny release och i den har en del ändringar skett på blanketten Dosrecept. Dosreceptet upphörde, som tidigare meddelats, att gälla som receptblankett den 1 januari 2017. Till följd av detta genomförs nu ändringar på utskriften av dosreceptet. Texten "Dosrecept" har ersättas med "Förteckning recept" och det har lagts till en vattenstämpel på utskrifter med texten "Ej giltig för förskrivning".