Huvudbild

Betalningar

Apotekstjänst byter faktureringspartner

Från 2017-04-01 byter Apotekstjänst faktureringspartner för den del som hittills hanterats av PayEx och deras delbetalningstjänst apotekskonto. Det innebär att Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, kommer fakturera doskundernas läkemedelskostnader.

Tack vare det nya upplägget kommer det bli betydligt enklare för doskunderna då det enbart kommer att finnas en faktureringslösning istället för nuvarande två (Apotekstjänst och PayEx).

Bytet av faktureringspartner innebär ingen förändring i läkemedelsleveranserna och inte heller till var de sänds. Anmäls inget annat önskemål kommer det fortsättningsvis månadsvis sändas en faktura på samtliga läkemedelsinköp. Inget nytt kreditavtal behöver sändas in så länge man inte önskar delbetalning.

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst, telefon 08-470 36 11 alternativt epost: apotekstjanst@sveaekonomi.se

Se även Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/