Apotekstjänst - din dosleverantör
Apotekstjänst är den moderna apoteksaktören som erbjuder såväl effektiv logistik som förutsättningar för god läkemedelsanvändning.
Nyheter

Håll dig uppdaterad
  • 2022-05-20, 11:04
Med anledning av röda dagar under våren och sommaren kommer vi tillfälligt ändra leveranstiderna. Vi tidigarelägger våra leveranser för att garantera att patienterna får sina läkemedel i tid. Läs mer
  • 2022-04-25, 14:06
Apotekstjänst har tecknat avtal med Region Skåne gällande dosdispensering av läkemedel i öppen vård. Efter tilldelningsbeslut och flera domstolsavgöranden har ett avtal tecknats mellan parterna. Läs mer
  • 2022-03-21, 16:19
Med anledning av röda dagar under påsk kommer vi tillfälligt ändra leveranstiderna. Vi kommer att tidigarelägga våra leveranser för att garantera att patienterna får sina läkemedel i tid. Läs mer
  • 2022-02-02, 15:26
Apotekstjänst har vunnit en upphandling i Region Stockholm för Dosdispensering av läkemedel för öppenvården. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare ett år avser leverans av dosförpackade läkemedel till ca. 20 978 patienter inom ca. 20 kommuner. Region Stockholm blir i och med det ny kund till Apotekstjänst. Under 2021 vann Apotekstjänst också dosupphandlingar för Region Skåne, 7-Klövern och Norra sjukvårdsregionen. Läs mer
  • 2021-12-14, 12:15
Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Läs mer