Apotekstjänst - din dosleverantör
Apotekstjänst är den moderna apoteksaktören som erbjuder såväl effektiv logistik som förutsättningar för god läkemedelsanvändning.
Nyheter

Daglig lägesrapport med anledning av COVID19

 

Vi är mycket noga med all personals hälsostatus. Personal med minsta lilla symptom får ej komma till arbetet. Detta gäller naturligtvis såväl ordinarie som all den extra personal vi nu behöver.
De som kan arbetar hemifrån och vi tar inte emot besök.

 

Sjukfrånvaro ordinarie personal: Vår sjukfrånvaro ligger på normal nivå.
Produktion och leveranser: Inga förseningar
Tillgång läkemedel: God
Transporter: Inga störningar

 

Håll dig uppdaterad
  • 2021-04-20, 11:00
Med anledning av röda dagar under våren och sommaren kommer vi tillfälligt ändra leveranstiderna. Vi tidigarelägger våra leveranser för att garantera att patienterna får sina läkemedel i tid. Läs mer
  • 2019-12-30, 12:36
Från och med den 1 januari 2020 höjs taket för högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 300 kronor till 2 350 kronor. De patienter som under 2019 uppnått frikort behåller sitt frikort fram till att perioden är slut, varefter de börjar på en ny period enligt det nya taket. Läs mer
  • 2019-12-17, 16:17
Apotekstjänst har konsekvent valt, till skillnad från många andra, att inte kommunicera förhastade orsaksanalyser när det gäller logistikuppdraget i Uppsala. Det har lett till att det uppfattats som om vi medgett att vi har ett ansvar enligt avtalet. Att den nya leverantören inte klarade av uppstarten är dock en alltför enkel analys. Vi väljer nu att redogöra för vad som egentligen hände och hoppas att detta kan bidra till att denna typ av situation kan undvikas i framtiden. Läs mer
  • 2019-12-05, 16:53
Efter granskning har Läkemedelsverket beslutat att Apotekstjänst behåller sitt tillstånd att hantera narkotika. Läs mer