• 2022-09-09, 13:54
Bytet av dosleverantör till Apotekstjänst genomfördes under helgen 3-4 september 2022 och allt har gått som planerat. Vi tackar nuvarande leverantör (Svensk Dos), e-Hälsomyndigheten, Inera och Region Skåne för ett bra samarbete och ett starkt engagemang. Läs mer
  • 2021-12-14, 12:15
Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Läs mer
  • 2021-12-08, 09:55
Det nya avtalet innebär ett förnyat förtroende för Apotekstjänst som levererar tjänsten till regionerna idag. Läs mer