Byte av dosmottagare, permanent adressändring

Idag byter vi ut vår faxblankett Byte av dosmottagare, permanent adressändring. Faxblanketten ersätts av ett e-formulär där ni inom sjukvården kan meddela flytt direkt på hemsidan.

När du rapporterat ett ärende via formuläret får du automatiskt ett bekräftelsemail. Bekräftelsen innehåller ett ärendenummer som du kan använda vid frågor i ärendet.
När flytten är genomförd får du direkt återkoppling på att vi har sluthanterat ärendet.

Skulle vi behöva kompletterande information får du en länk där du kan återkoppla till oss på ett säkert sätt.