Betalningar

Apotekstjänst faktureringspartner - Svea Ekonomi

Apotekstjänst har anlitat Svea Ekonomi som faktureringspartner. Det innebär att Svea Ekonomi, på uppdrag av Apotekstjänst, kommer fakturera doskundernas läkemedelskostnader. Anmäler doskunderna inget annat önskemål kommer det månadsvis sändas en faktura på samtliga läkemedelsinköp. Inget nytt kreditavtal behöver sändas in så länge man inte önskar delbetalning.

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst
Telefon 08-470 36 11
E-post apotekstjanst@sveaekonomi.se

Se även Svea Ekonomis hemsida
www.sveaekonomi.se/apotekstjanst

 

Vi har samlat de vanligaste frågorna om betalningar här.