Vanliga frågor om betalningar

Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon 08-470 36 11 eller e-post apotekstjanst@sveaekonomi.se

Du behöver då teckna ett konto för delbetalning. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan. Blanketter för ansökan om delbetalning finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

För att betala med autogiro måste du lämna in en autogiroansökan. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan. Blanketter för ansökan om autogiro finns att hämta på Svea Ekonomis hemsida: https://www.svea.com/se/sv/foretag/finansiering/apotekstjanst/

Om du inte anmäler något önskemål kommer Svea Ekonomi automatiskt att skicka en faktura till dig. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs.

Ja, om du tillhör något av landstingen/regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland eller Jönköping kan du betala kontant för dina läkemedel när du hämtar ut dem på ett apotek.

Fakturaavgiften är 25 kr/faktura (med autogiro 14 kr/faktura).

Ja, det finns ett avgiftsfritt alternativt. För att kunna använda er av det avgiftsfria alternativet behöver ni först kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon 08-470 36 11 eller e-post apotekstjanst@sveaekonomi.se Betalning av dosmediciner vid det avgiftsfria alternativet skall ske vid varje leverans. Beloppet som ni skall betala finner ni på er kundinformation som medföljer dosmedicinen. Vid betalningen anger ni som referens receptpåse Id-numret, som ni finner högst upp på kundinformationen följt av personnummer.