Sortiment

Utgår ur sortimentet: Adalat Oros, depottablett 20 mg

Från och med 2020-01-31 ingår inte längre Adalat Oros 20 mg i det dispenserbara sortimentet.