Sortiment

Adalat, tablett 10 mg utgår

Tillverkaren meddelar att Adalat, tablett 10 mg kommer sluta att tillhandahållas. Läkemedlet avregistreras 1 oktober och upphör att dispenseras från och med 2020-06-01. Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar Adalat, tablett 10 mg.