Sortiment

Utgår från svenska marknaden: Artrox, 625 mg

Artrox, 625 mg utgår och kommer att avregistreras på svenska marknaden. Det saknas dispenserbara alternativpreparat med samma aktiv substans. 

Vi kommer att kontakta berörda förskrivare med uppmaning att se över ordinationer på Artrox, 625 mg och välja alternativa behandlingar.