Sortiment

Läkemedel som innehåller Ranitidin återkallas från alla apotek.

Indragningen som har beslutats av Läkemedelsverket görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter.

Krävs omedelbar åtgärd av förskrivare
Om ni har Ranitidin i dospåsarna är det viktigt att ni omgående får hjälp av en förskrivare med ett ersättningsläkemedel då dospåsarna fr o m den 27/9 2019 inte innehåller Ranitidin.