Sortiment

Restsituation Baklofen, tablett 25 mg

Det har tyvärr uppstått en brist på marknaden för alla utbytbara alternativ med Baklofen 25 mg. Nya förpackningar beräknas just nu bli tillgängliga först i februari eller mars.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Baklofen 25 mg och ändra till alternativt läkemedel. Baklofen 10 mg finns fortsatt tillgänglig för förskrivning till dospåsar.