Sortiment

Uppdatering: Restsituation Depakine Retard, depottablett 500 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation för Depakine Retard, depottablett 500 mg. Det finns för närvarande inget besked för när detta läkemedel väntas bli tillgängligt igen men originalpreparatet, Ergenyl Retard 500 mg, väntas åter i början på november 2022.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Depakine Retard, depottablett 500 mg och ändra till alternativt läkemedel.

Uppdatering: Tillgången på Depakine Retard, depottablett 500 mg ser nu bättre ut och den är återigen tillgänglig för förskrivning.