Sortiment

Restsituation Dolcontin

På grund av en restsituation finns för närvarande ingen Dolcontin tillgänglig för dosdispensering. När restsituationen har upphört kommer Dolcontin 5 mg, 10 mg, 30 mg och 100 mg åter vara tillgängliga för förskrivning i dospåsar.