Sortiment

Flunitrazepam 1 mg försvinner från svenska marknaden

Flunitrazepam 1 mg upphör att tillhandahållas på den svenska marknaden, produkten är redan slut hos våra leverantörer och företaget avser att avregistrera produkten den 31 januari 2020.

I och med detta kommer flunitrazepam från och med den 12 december 2019 inte längre ingå i det dispenserbara sortimentet.

Ansvariga läkare uppmanas därmed att snarast se över förskrivningar av flunitrazepam.