Sortiment

Utträde ur läkemedelsförmånen: Glibenklamid, tablett 1,75 mg

Från och med 2019-12-01 ingår inte längre Glibenklamid, tablett 1,75 mg i läkemedelsförmånen. Den ingår fortsatt i det dispenserbara sortimentet.