Sortiment

Glibenklamid Recip, tablett 1,75 mg och 3,5 mg utgår ur sortiment

Glibenklamid Recip 1,75 mg och 3,5 mg upphör att tillhandahållas. Lagret av 1,75 mg är redan slut hos grossist. Lagret av 3,5 mg förväntas räcka ca 8 månader till och det utbytbara alternativet Daonil 3,5 mg förväntas vara tillgänglig till juli 2021.

Vi kommer upphöra att dispensera Glibenklamid Recip 1,75 mg från och med 2020-10-23 och 3,5 mg från och med 2020-11-06. 

Behöriga förskrivare kontaktas med uppmaning om att se över förskrivningar av Glibenklamid Recip 1,75 mg och 3,5 mg.