Sortiment

Restsituation för Glimepirid, tablett 1 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation för Glimepirid, tablett 1 mg.

Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga.

För att klara av restsituationen har vi gjort som följande:

Glimepirid, tablett 3 mg togs in som nytt alternativ i sortimentet.

Vi har även tagit in ett delbart alternativ på Glimepirid 2 mg som en tillfällig lösning.  I dospåsarna kommer det ske en tillfällig förändring på ordinationer med en dosering på 1 tablett av Glimepirid 1 mg . De kommer ersättas med en halv tablett av Glimepirid 2 mg.