Sortiment

Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg utgår

Tillverkaren meddelar att Metylskopolamin APL, kapsel, hård 2,5 mg kommer att utgå. Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar.