Sortiment

Restsituation Monoket OD, depotkapsel, hård 25 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation för Monoket OD, depotkapsel, hård 25 mg. Det är just nu osäkert när den väntas åter i lager, men tidigast i slutet av mars 2023. Utbytbara alternativ saknas.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Monoket OD, depotkapsel, hård 25 mg.