Sortiment

Restsituation Monoket OD, depotkapsel, hård 50 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation för Monoket OD, depotkapsel, hård 50 mg. Det är osäkert när den väntas åter i lager, men preliminärt leveransbesked är just nu september 2023. Detsamma gäller för styrkan 25 mg som sedan februari 2023 inte är tillgänglig i dossortimentet.

Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Monoket OD, depotkapsel, hård 50 mg.

Från och med 1a maj 2023 ingår den dessutom inte längre inom läkemedelsförmånen.