Sortiment

Utträde ur läkemedelsförmånen: Nitrazepam, tablett 5 mg

Från och med 2020-04-01 ingår inte någon förpackningsstorlek av Nitrazepam, tablett 5 mg i läkemedelsförmånen. Den ingår fortsatt i det dispenserbara sortimentet.