Sortiment

Utträde ur läkemedelsförmånerna Oestriol Aspen, tablett 1 mg

Oestriol Aspen 1 mg 90 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran den 1 oktober.