Sortiment

Restsituation Pargitan, tablett 5 mg

Pargitan, tablett 5 mg är restnoterat och utbytbara alternativ saknas. Även Pargitan mite 2 mg är restnoterad på oviss framtid. Vi har kontaktat berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Pargitan, tablett 5 mg.