Sortiment

Utbytbart alternativ till Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg finns nu tillgänglig för dispensering.

Restsituationen för Sulfasalazin Medac, enterotablett 500 mg (utbytbart alternativ till Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg) är nu över och läkemedlet är från och med 2020-12-11 åter tillgängligt för förskrivning till dospåsar.