Sortiment

Restsituation Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg och Salazopyrin, tablett 500 mg

Salazopyrin EN, enterotablett 500 mg är restnoterat och så även utbytbart alternativ. Den förväntas vara tillgänglig igen i slutet av december. Även Salazopyrin, tablett 500 mg är restnoterad till och med januari. Vi har kontaktat berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av dessa två preparat.

För att patient ska kunna få endera preparatet dosdispenserat igen krävs det att förskrivare aktivt gör en insättning via Pascal när de åter är tillgängliga.