Sortiment

Utträde ur läkemedelsförmånen: Toilax, enterotablett 5 mg

Från och med 2019-11-01 ingår inte längre Toilax, enterotablett 5 mg i läkemedelsförmånen. Den ingår fortsatt i det dispenserbara sortimentet.