Sortiment

Uppdatering: Restsituation Absenor Depot, depottablett 500 mg

Det är för närvarande en restsituation på Absenor Depot, depottablett 500 mg. På grund av en plötslig leveransförsening hos leverantören kommer vårat lager att hinna ta slut innan ny leverans är på plats. Preliminärt förväntas den åter vara tillgänglig i slutet vecka 4/början av vecka 5.

Vi kontaktar berörda förskrivare med akut uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Absenor Depot, depottablett 500 mg för de patienter som berörs. Direkt utbytbara alternativ saknas, men möjliga alternativ i dossortimentet kan vara:

      • Absenor, enterotablett i styrkor om 500 mg, 300 mg samt 100 mg
      • Absenor Depot, depottablett 300 mg
  • Depakine Retard i styrkor om 500 mg samt 300 mg

Uppdatering: Från och med 2023-01-31 har dosrullar återigen kunnat produceras med Absenor Depot 500 mg.