Apotekstjänst - Försörjning
Förbrukningsmaterial till region och kommun
Nyheter

Daglig lägesrapport med anledning av COVID19

 

Vi är mycket noga med all personals hälsostatus. Personal med minsta lilla symptom får ej komma till arbetet. Detta gäller naturligtvis såväl ordinarie som all den extra personal vi nu behöver.
De som kan arbetar hemifrån och vi tar inte emot besök.

2020-09-22

Sjukfrånvaro ordinarie personal: Vår sjukfrånvaro ligger på normal nivå
Orderhantering: Inga förseningar
Leverans av materiel:  Se restnoteringar på Varuförsörjningens hemsida
COVID19-specifika produkter: Levereras enligt Varuförsörjningens riktlinjer
Transporter: Inga störningar

 

Senaste nytt
  • 2019-12-17, 16:17
Apotekstjänst har konsekvent valt, till skillnad från många andra, att inte kommunicera förhastade orsaksanalyser när det gäller logistikuppdraget i Uppsala. Det har lett till att det uppfattats som om vi medgett att vi har ett ansvar enligt avtalet. Att den nya leverantören inte klarade av uppstarten är dock en alltför enkel analys. Vi väljer nu att redogöra för vad som egentligen hände och hoppas att detta kan bidra till att denna typ av situation kan undvikas i framtiden. Läs mer
  • 2019-10-24, 13:10
Apotekstjänst förstärker bolagets ledning med en ny Vd, Örjan Frid. Han kommer senast från rollen som Vd på Eniro. Örjan Frids roll är att leda hela Apotekstjänst, inledningsvis med särskilt fokus på logistikhantering av materiel till regioner och sjukhus. Läs mer