Apotekstjänst - Försörjning
Förbrukningsmaterial till region och kommun
Nyheter

Senaste nytt
  • 2022-05-27, 09:02
Se våra öppettider och ändrade leveranstider under Kristi himmelfärdshelgen, Nationaldagen och midsommar. Läs mer
  • 2022-02-02, 15:23
Apotekstjänst har vunnit en upphandling i Region Stockholm för Dosdispensering av läkemedel för öppenvården. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare ett år avser leverans av dosförpackade läkemedel till ca. 20 978 patienter inom ca. 20 kommuner. Region Stockholm blir i och med det ny kund till Apotekstjänst. Under 2021 vann Apotekstjänst också dosupphandlingar för Region Skåne, 7-Klövern och Norra sjukvårdsregionen. Läs mer
  • 2021-12-14, 12:17
Apotekstjänst står som vinnare och får förtroende att leverera maskinell dosdispensering av läkemedel till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland. Läs mer