Om oss

Apotekstjänst är den moderna apoteksaktören som erbjuder såväl effektiv logistik som förutsättningar för god läkemedelsanvändning. Vår dostjänst innefattar maskinellt dosdispenserade läkemedel för patienter i öppenvård, med tillhörande system för ordination och expedition av läkemedel i originalförpackningar. Vi är idag leverantör till cirka 90 000 patienter i landstingen Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Skåne.

Apotekstjänst Sverige AB är ett bolag inom Bonver-koncernen. Bonver bildades 1983 och är en av Nordens ledande logistikpartners. Verksamhet bedrivs på Lidingö i Stockholm.

Vår affärsidé

Att sälja en säker och kostnadseffektiv dosdispensering av läkemedel med hög leveransservice till sjukvårdshuvudmän via upphandling.

Historia

Bonver Videodata AB verkade från starten 1983 inom hyrfilm och grundades av Gerard och Cecilia Versteegh, som redan några år tidigare hade börjat med filmuthyrning på sin Shellmack på Strandvägen i Stockholm. Allt eftersom blev logistik och distribution en större del av verksamheten.

Bonver ansågs vara den effektivaste logistikpartnern i den europeiska DVD branschen och ansvarade för alla de amerikanska filmbolagens distribution i Norden, med högt ställda krav. Det innebar att man distribuerade ca 60 miljoner DVD per år vilket motsvarade ca 2/3 av den totala utgivningen i Norden. Nedgången för video/DVD startade omkring 2010 med 25%-30% per år. Detta slog naturligtvis hårt mot koncernen och dess över 400 anställda. Nya affärsidéer prövades bland annat e-handelslogistik, glass och kaffeförsäljning. Sedan 2008 har de alltmer diversifierade verksamheterna delats upp i olika bolag.

Tack vare sin stora erfarenhet inom logistik och säkra lösningar blev starten av Apotekstjänst år 2012 en naturlig utveckling av Bonver-koncernen.

Apotekstjänst dosdipensering är idag en av världens största och effektivaste dosapotek. Våra ledord är -  kvalitetkostnadseffektivitet  -  ständiga förbättringar.

Med våra logistikerfarenheter  i ryggen och idéer om effektivisering, lämnade Apotekstjänst in anbud på den varuförsörjningen av förbrukningsmaterial för fem regioner. Som många vet var den starten mycket olycklig av olika anledningar. Dessa utreds och klarläggs alltefter.