• 2019-10-24, 13:10
Apotekstjänst förstärker bolagets ledning med en ny Vd, Örjan Frid. Han kommer senast från rollen som Vd på Eniro. Örjan Frids roll är att leda hela Apotekstjänst, inledningsvis med särskilt fokus på logistikhantering av materiel till regioner och sjukhus. Läs mer
  • 2019-10-23, 20:42
Med anledning av den turbulens som uppstått kring Apotekstjänst Sverige AB:s tidigare Vd Tomas Hilmos avgång på fredagen vill styrelsen göra följande uttalande Läs mer
  • 2019-10-22, 12:58
Apotekstjänst tidigare Vd Tomas Hilmo valde i fredags att kliva av uppdraget som VD med anledning att han upplevde en mycket hård arbetsbelastning och att han ville koncentrera sig på andra arbetsuppgifter inom dosdispensering – Apotekstjänst läkemedelsverksamhet. Läs mer
  • 2019-10-21, 19:32
Idag träffades Apotekstjänst, Varuförsörjningen och Varuförsörjningsnämnden för att tillsammans finna en lösning för att åtgärda de brister som tyvärr uppkommit gällande materielleveranserna. På mötet togs ett gemensamt beslut att fler leverantörer ska anlitas parallellt med Apotekstjänst för att temporärt avlasta uppdraget att leverera till de fem berörda regionerna. Apotekstjänst är positiva till detta, då det skapar ett handlingsutrymme för att så snart som möjligt återställa situationen till normalläge. Läs mer