• 2019-10-18, 10:23
Apotekstjänst handhar sedan den 1 oktober tredjepartslogistiken av förbrukningsmaterial till Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län. Samordningen av upphandlingen och avtalet utförs av Apotekstjänsts uppdragsgivare Varuförsörjningen. Läs mer