Ett tack från oss

Efter upphandling av tredjepartslogistik (3PL) som Varuförsörjningen har genomfört kommer Apotekstjänst att avsluta sitt nuvarande uppdrag avseende distribution av sjukvårdsmateriel till region Uppsala, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Örebro. Vi vill rikta ett stort tack till Varuförsörjningen, regionerna, kommunerna, sjukhusen, vårdinrättningarna och alla beställare och samarbetspartners som vi har arbetat med under den gångna avtalstiden.

På uppdrag av Varuförsörjningen sköter Apotekstjänst idag leveranser av sjukvårdsmateriel till fem regioner i Mellansverige (femklövern) från sin verksamhet i Uppsala. Under 2022 upphandlades tjänsten på nytt. OneMed, som lämnade ett lägre anbudspris än Apotekstjänst, tilldelades kontraktet, och tar därmed över hela varuflödet för samtliga fem regioner. Slutdatumet för befintligt avtal mellan Apotekstjänst och Varuförsörjningen är 30 september 2023. Under våren 2023 initierade Varuförsörjningen en direktupphandling för att säkerställa redundans i övergången från Apotekstjänst till OneMed. Apotekstjänst och Varuförsörjningen kom överens om att övergången till OneMed ska ske successivt, vilket skiljer sig helt från övergången vid förra leverantörsbytet då allt övertogs samtidigt utan redundans. Parterna ingick ett tilläggsavtal som innebär att leveranserna från Apotekstjänst till region Sörmland upphör den 29 september 2023 och till resterande regioner den 1 november 2023. Under oktober och november tillhandahåller Apotekstjänst jourtjänster till regionerna i form av att Apotekstjänst står redo att fullgöra avrop i enlighet med villkoren i huvudavtalet för det fall det uppstår driftstörningar vid övertagandet av tjänsten. Varuförsörjningen säkerställer att regionerna kan beställa varor från Apotekstjänst under jourperioden och att leveranser av varor från varuleverantörer till både Apotekstjänst och OneMed sker på rätt sätt. För Apotekstjänst innebär det att verksamheten inte avvecklas på huvudavtalets slutdatum utan såväl lokaler, utrustning och personal som den dagliga driften, kommer att fortlöpa som vanligt under oktober och november i enlighet med den lösning som önskats av Varuförsörjningen.

Vi har haft många diskussioner med Varuförsörjningen avseende hur överlämnandet ska ske på ett patientsäkert sätt. Till skillnad från vid förra övergången är alla parter nu medvetna om förekomsten av felaktig artikelinformation i VFN:s artikel- och leverantörsdatabas, varför vi har stor tilltro till att övertagandet denna gång bör ske utan leveransbrister. I tillägg finns det nu redundans som gör att om leveransbrister mot förmodan skulle uppstå bör de inte få en allvarlig inverkan på hälso- och sjukvården. Apotekstjänst vill rikta ett stort tack till Varuförsörjningen och regionerna för gott samarbete och önskar OneMed lycka till med uppdraget. Vi ser tillbaka på den gånga tiden och konstaterar att Apotekstjänst har påverkat i en rad frågor som bidragit till att förbättra tjänsten och göra den effektivare och säkrare för Varuförsörjningen, regionerna och vården, säger Maitham Ridha, VD Apotekstjänst Sverige AB.

För ytterligare information eller frågor gällande övertagandet kontakta Varuförsörjningen på:

Telefon: 018-611 66 87

Mail: upphandling@varuforsorjningen.se