Leveranser av sjukvårdsmateriel till Region Uppsala fortsätter till och med den 21 november 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 2023-11-15

Apotekstjänst informerade tidigare under hösten om att leveranserna till Region Sörmland upphör den 29 september 2023 och till resterande regioner den 1 november 2023. Apotekstjänst har fått i uppdrag från Varuförsörjningen att fortsätta leverera sjukvårdsmateriel till Region Uppsala fram till och med den 21 november 2023.

Anledningen är att det uppstod vissa problem i samband med övergången av Region Sörmland som kunde hanteras bland annat genom hög fysisk närvaro av OneMed. Skulle liknande problem uppstå vid övergången av resterande fyra regioner, som planeras ske samtidigt, finns det risk att problemen kan ta längre tid att åtgärda. Den region som beräknas kräva högst fysisk närvaro vid övergången är Region Uppsala. För att mitigera risken har övergången av Region Uppsala senarelagts till den 21 november 2023.

I och med att leveranserna till Region Uppsala fortsätter en bit in i november har Apotekstjänst och Varuförsörjningen kommit överens om att Apotekstjänst inte behöver tillhandahålla jourtjänster till regionerna efter att de migrerats till OneMed.

För ytterligare information eller frågor gällande övertagandet kontakta Varuförsörjningen på:

Telefon: 018-611 66 87

Mail: upphandling@varuforsorjningen.se