Huvudbild

AKUT Restsituation Lithionit depottablett 42 mg

Det har uppstått en akut restsituation på läkemedlet Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol). Enligt tillverkaren BioPhausia så kommer läkemedlet att finnas tillgängligt tidigast i början av augusti 2019. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och utbytbara preparat saknas helt.

Vi uppmanar därför förskrivare att omedelbart se över förskrivningar av Lithionit depottablett 42mg i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall uppmanar vi förskrivare att omedelbart omvandla ordinationen till en stående helförpackning för att patienten, om möjligt ska kunna hämta ut läkemedlet på lokalt apotek.

Litarex depottablett 42mg och Litiumkarbonat 300mg finns tillgängliga. Observera att båda är licensläkemedel och att en licensmotivering måste skickas in till Läkemedelsverket via eHälsomyndigheten/KLAS för att patienten ska kunna få något av dessa läkemedel i sina dospåsar.