Huvudbild

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning, ska dras tillbaka från marknaden. Beslutet ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018, vilket betyder att Alvedon 665 mg finns tillgängligt för förskrivning och utlämning fram till och med den 31 maj 2018.

Efter den 1 juni 2018 kommer Alvedon 665 mg inte att kunna hämtas ut på apotek. Har du som patient ett aktuellt recept på detta läkemedel, kommer du att behöva kontakta din läkare för ny ordination. Övriga läkemedel med paracetamol, däribland Alvedon 500 mg, kommer finnas tillgängliga som tidigare och berörs inte av indragningen.

På Läkemedelsverkets hemsida finns ytterligare information om bakgrunden till ärendet, samt information till patienter respektive vårdpersonal.

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Alvedon-665-mg-dras-tillbaka-fran-marknaden-den-1-juni-2018/