Huvudbild

Höjning av högkostnadsskyddet 2019

Högkostnadstaket för förmånsberättigade läkemedel kommer från och med 2019-01-01 att öka från 2250 kr till 2300 kr. Anledningen till detta är att kostnadstaket beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner.

Patienter som uppnått frikort under 2018 behåller sitt frikort fram till kortets utgångsdatum, därefter startar de på nytt i högkostnadstrappan.
För övriga patienter kommer högkostnadsskyddet automatiskt anpassa sig till det nya högkostnadstaket vid årsskiftet.

Läs mera på eHälsomyndighetens hemsida: 
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-e-recepttjanster/hogkostnadsdatabasen/