Huvudbild

Tilläggsdoser till patienter i 7-klövern

Apotekstjänst har kommit överens med avtalsrådet för samtliga landsting inom 7-klövern att från och med den 10 september 2018 tillverka tilläggsdoser istället för ersättningsdoser vid vissa ordinationstillfällen. Tilläggsdoser är en dosrulle som kompletterar den ordinarie rullen patienten har hemma till skillnad mot ersättningsdoser som är en dosrulle som byts ut mot den ordinarie rullen patienten har hemma. Tilläggsdoser kommer att tillverkas vid akut förskriven nyinsättning eller dosökning.

Varje tilläggsdos märks med en etikett med följande text:

TiIläggsdos
På grund av ny ordination från din läkare får du här ett tillägg till redan levererade dospåsar med samma datum. Du ska tillfälligt ta påsar från två dosrullar.