Huvudbild

Att tänka på som anhörig

Ordinationerna på dosreceptet är liksom vanliga recept giltiga högst ett år. Med varje leverans av dosband medföljer dokumentet Kundinformation, där samtliga recepts sista giltighetsdatum syns. Vi skickar även ut en påminnelse med dosbandet när två månader återstår på ett recept, samt en slutlig påminnelse vid det sista leveranstillfället som receptet är giltigt för. Förnyas inte dosreceptet innan giltigheten är slut kommer leveransen av läkemedlet att upphöra. Läs mer under Information om receptets giltighetstid.

Vid frågor som rör din anhöriges läkemedelsanvändning, kontakta ansvarig läkare eller sjuksköterska.

Har du frågor om betalning?

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst, telefon 08-735 29 59 alternativt epost: apotekstjanst@sveaekonomi.se eller läs mer under Betalningar.