Huvudbild

Dospåsen

Dina läkemedel levereras i ett dosband med dospåsar för en eller två veckors förbrukning åt gången. Så här tar du dina dosförpackade läkemedel:

Steg 1

1. Först finns en tom påse som är märkt med namn, personnummer, i vilken tidperiod läkemedlen ska tas och antalet påsar samt Apotekstjänsts kontaktuppgifter.

Steg 2

2. Efter den tomma påsen kommer den första dospåsen med läkemedel i. Dra isär dospåsen från dosbandet, gärna med ett lätt ryck, från vänster till höger.

Steg 3

3. Kontrollera att veckodag och tidpunkt stämmer.

Steg 4

4. Riv upp dospåsen som bilden visar. Riv från den tandade sidan.

Steg 5

5. Tabletter och kapslar sväljer du med minst ett halvt glas vatten.

Steg 6

6. Kom ihåg att även ta de läkemedel som inte kan dosförpackas.

Ladda gärna ned instruktionen:

PDF-blankett Så river du av och öppnar dospåsen