Huvudbild

Guide till förteckning recept

När du blir doskund får du ett samlat dokument som kallas förteckning recept som ersätter alla dina vanliga recept. Där kan du, läkaren och vårdpersonalen tydligt se alla dina läkemedel och hur du ska ta dem. Dina recept på dosläkemedel måste liksom vanliga recept förnyas minst en gång per år.

Med varje leverans av dosband medföljer dokumentet Kundinformation, där samtliga recepts sista giltighetsdatum syns. Vi skickar även påminnelser när mindre än två månader kvarstår på receptet, samt vid sista leverans med giltigt recept. Förnyas inte recepten innan giltigheten är slut kommer leveransen av läkemedlet att upphöra. Läs mer under Information om receptets giltighetstid.

Klicka på bilden för att se den i större format.Dosrecept patient