Huvudbild

Information om receptets giltighetstid

Ordinationerna på dina dosläkemedel är liksom vanliga recept giltiga högst ett år, så innan de går ut måste du kontakta din läkare för förnyelse.

VIKTIGT: När receptet på ett läkemedel går ut och ej har blivit förnyat, kommer leveransen av läkemedlet att upphöra, med start dagen efter receptets utgångsdatum. Detta kan innebära att läkemedlet finns med i början av dosrullens påsar, men därefter utgår i påsar längre fram i dosrullen.

För att undvika uteblivna läkemedel är det oerhört viktigt att förnya recepten i god tid före stopptid.

Med läkemedelsleveranserna från Apotekstjänst medföljer två typer av dokument som tydligt visar receptets giltighetstid – Påminnelser och Kundinformation. Se till att uppmärksamma dessa dokument.

Påminnelser

Som patient får du separata påminnelser för hela förpackningar och dispenserade läkemedel. Du kan komma att få tre olika varianter (aldrig samtidigt) av påminnelse beroende på receptens giltighetstid.

Observera att i påminnelsen för dosdispenserade läkemedel anges stopptid för produktion. Detta datum är 1-2 veckor (kan vara upp till 3½ vecka) före giltighetsdatum. Stopptiden är den senaste tidpunkten som förnyelse av receptet kan göras för att läkemedlet skall produceras utan uppehåll i påsarna.

Observera att fortsatt dispensering och leverans av läkemedlet i dospåsar kommer att upphöra om inte receptet förnyas före stopptid.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre påminnelsevarianterna.
Klicka på den gröna texten för att se bilder på de olika varianterna av påminnelser

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Påminnelse - ny ordination behövs

Påminnelse - ordinationens giltighet upphör

Påminnelse - sista expedition

Påminnelse » Ny ordination 
behövs

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör

Dosbandet som levereras är det
sista fullständiga. Om inte recepten
har förnyats kommer nästa dosband bara att innehålla de kvarvarande
dagarna på receptet på grund av att det går ut under dess produktion.

Sista leverans # Ordinationens giltighet upphör och
Påminnelse » Ny ordination 
behövs

Detta är en kombinerad påminnelse med läkemedel som går ut vid olika tidpunkter.

 

Notera även att påminnelsen för hela förpackningar endast omfattar hela förpackningar som expedierats av Apotekstjänst. För hela förpackningar genereras ”Påminnelse # sista leverans” vid sista möjliga expeditionstillfälle.

Kundinformation

Vid varje leverans av läkemedel medföljer Kundinformation. I detta dokument kan du se en sammanställning av samtliga dina läkemedel, såväl helförpackningar som dosdispenserade läkemedel. Du kan också se respektive recepts giltighetstid.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Kundinformation