Huvudbild

Betalningar

Frågor om fakturor besvaras av Svea Ekonomis kundtjänst telefon: 08-735 29 59 alternativt epost: apotekstjanst@sveaekonomi.se

Hur gör jag om min faktura ska skickas till en annan adress än min folkbokföringsadress?
Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Hur gör jag om jag önskar delbetala mina läkemedelskostnader?
Du behöver då teckna ett konto för delbetalning. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Hur gör jag om jag önskar betala mina fakturor med autogiro?
För att betala med autogiro måste du lämna in en autogiroansökan. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst via telefon eller e-post, kontaktuppgifter se ovan.

Vad händer om jag inte anmäler något önskemål till Svea Ekonomi?

Om du inte anmäler något önskemål kommer Svea Ekonomi automatiskt att skicka en faktura till dig. Ingen ansökan eller kreditprövning behövs.

Kan jag betala kontant när jag hämtar mina läkemedel?

Ja, om du tillhör något av landstingen/regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Östergötland eller Jönköping kan du betala kontant för dina läkemedel när du hämtar ut dem på ett apotek.

Vilka är fakturaavgifterna?
Fakturaavgiften är 25 kr/faktura (med autogiro 14 kr/faktura).

Finns det andra betalningssätt?
För boende i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland eller Jönköping finns även möjlighet till kontantbetalning samt ett avgiftsfritt alternativ. Kontakta Svea Ekonomis kundtjänst för mera information.

Jag har redan ett PayEx apotekskonto, måste jag säga upp det?
Nej, ni som idag har ett PayEx apotekskonto behöver inte säga upp det utan kan fortsätta använda det vid inköp av varor hos andra apotek.

Jag har frikort. Varför har jag fått en faktura?
Vi fakturerar månadsvis i efterskott och fakturan avser levererade läkemedel innan du fick frikort (2.200 kr/år). Du kan även ha kommit upp i frikort under månaden och då måste du betala för de läkemedel du fick innan frikortet började gälla. Du kan även ha köpt varor som inte omfattas av högkostnadsskyddet och då gäller inte frikortet.