Huvudbild

Adressändring

Adressändring

Vid ändring av leveranser/adressbyte, ta kontakt med oss via e-post kundtjanst@apotekstjanst.se, så kan vår leveransansvarige kontakta er rörande önskemål om ändring av första dosdag, leveransdag, se över ledtider, eller övriga ändringar. Det är viktigt att ni meddelar oss i god tid innan ni flyttar, senast 2 veckor innan ni flyttar till den nya adressen. För enskilda patienter kan ni använda meddelandefunktionen i Pascal vid byte av leveransadress, alternativt använda nedanstående blankett:

PDF-blankett Byte av dosmottagare, permanent adressändring 

Gällande önskemål om direktleveransavtal kan ni läsa mer under rubriken Leveranser, alternativt kontakta oss via e-post kundtjanst@apotekstjanst.se så tar vår leveransansvarige kontakt med er.