Huvudbild

Avbeställning av dokumentation

Vi är idag ålagda att sända ut dosrecept och bipacksedlar med våra leveranser. Om ni inte önskar dessa är det bara att meddela oss detta via fax. Använd följande blankett, där patienternas personuppgifter måste specificeras. Följesedel och kundinformation kommer fortfarande att skickas ut av säkerhetsskäl.

PDF-blankett Avbeställning av dokumentation