Huvudbild

Byte av dosmottagare, permanent adressändring

Byte av dosmottagare

Vid byte av permanent adress för patient, ska detta ske skriftligt via meddelandefunktionen i Pascal. Alternativt används nedanstående blankett vid fax eller brev till Apotekstjänst. Anmälan ska göras senast 14 dagar innan leverans ska ske till den nya adressen.

Meddela Apotekstjänst via blankett PDF-blankett Blankett av dosmottagare, permanent adressändring_