Huvudbild

Information om dos

Dosförpackade läkemedel är ett hjälpmedel som underlättar läkemedelshanteringen för såväl patienten som vårdpersonal. Patientsäkerheten ökar genom att risken för dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner minskar samt att följsamheten till läkarens ordination sannolikt förbättras. Sjukvården sparar tid genom att man slipper fylla dosetter manuellt.

Patienter får sina läkemedel levererade i ett dosband med dospåsar för en eller två veckors förbrukning. Varje dospåse innehåller läkemedel för ett doseringstillfälle. Dospåsarna är tydligt märkta med patientens namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlet ska tas. Ett dosband innehåller samtliga dospåsar för en leverans, sorterade i kronologisk ordning. För patienter som har hemtjänst kan vi leverera hemtjänstgruppens samtliga dosband tillsammans.

Tillsammans med leveransen av dosband skickar vi med dokumentet Kundinformation, där samtliga recepts sista giltighetsdatum syns.Vi skickar även med påminnelser när recept håller på att gå ut. Läs mer om detta under Information om receptets giltighetstid.

En del läkemedel kan inte dosförpackas, till exempel flytande läkemedel eller läkemedel som ska tas vid behov. Dessa levereras i helförpackning efter beställning.

Patientens samtliga elektroniska förskrivningar samlas på dosreceptet. Även elektroniska förskrivningar från andra förskrivare lagras automatiskt på dosreceptet vilket innebär att risken för dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner minskar.

Förskrivning

Förskrivning av läkemedel till dospatienter görs via ordinationsverktyget Pascal. Vid förskrivning i Pascal är det dispenserbara sortimentet markerat med kursiv stil. Sortimentet av läkemedel som kan dosdispenseras är framtaget av landstingen. Du kan söka på tillgängliga dispenserbara läkemedel i ditt landsting under Sortiment.

Via Pascal får användaren alltid den senast uppdaterade versionen av patientens dosrecept. Villkoren för förskrivningar till dospatienter är desamma som för övriga recept, dvs. giltighetstid högst 1 år.