Huvudbild

Leveranser och Frakter

Leveranser och frakter

Vid frågor rörande leveranser av dosdispenserade läkemedel till särskilda boenden, hemtjänster eller dylikt, kontakta oss gärna på leveranser@apotekstjanst.se. Uppge telefonnummer om du vill bli uppringd.

Vid akuta ärenden rörande leveranser, vänligen ring direkt till vår kundtjänst på 010 221 69 70

Beställning av helförpackningar

Ni kan förutom dosdispenserade läkemedel även få leverans av helförpackningar (inklusive hjälpmedel), från oss.

För att kunna beställa läkemedel krävs att patienten är registrerad som dospatient samt har recept på den önskade varan. Beställda helförpackningar sampackas i största möjliga mån med ordinarie leverans av dosdispenserade läkemedel.

Beställningar görs i första hand via Pascal. Apotekstjänst kan i undantagsfall ta emot beställningar via telefon, e-post, fax eller brev om ni inte har tillgång till Pascal.

Akut beställning av helförpackningar levereras från oss nästkommande vardag om vi har varan i lager. Har vi inte varan i lager levereras de flesta varor inom 4 vardagar, för vissa läkemedel & specialvaror kan längre leveranstider förekomma.

Vid akut behov av läkemedel (om ni exempelvis behöver läkemedlet samma dag) hänvisar vi till lokalt apotek för beställning och avhämtning.

Direktleverans

Vi erbjuder direktleverans till samtliga boenden och hemtjänstgrupper Är ni intresserad eller vill veta mer så kontakta oss gärna!

Ordinarie direktleverans sker var 14:e dag alternativt var 7:e dag.Paketen levereras mellan klockan: 9-17 på vardagar.

Leverans sker till överenskommen adress inom överenskommet tidsintervall, vilket ska meddelas Apotekstjänst kundtjänst innan första leverans. Skulle leveransadress ändras måste Apotekstjänst informeras i god tid innan ändringen träder i kraft. Mottagaren ansvarar för att uppgivna leveransadresser är korrekta.

Direktleverans förutsätter självklart även att det finns mottagare på plats. Om så inte är fallet är det mottagarens ansvar att tydligt hänvisa var paketet, eller eventuell leveransavi, ska lämnas.

Apotekstjänst ansvarar för att läkemedel levereras sampackade per kundnummer i den mån det är möjligt. Fraktkostnad debiteras per paket, har ni beställt leverans uppdelat på fem avdelningar medför det fem fraktkostnader. Vi kan i dagsläget inte sampacka olika avdelningar (dosmottagare) i samma paket.

Kvittering av leverans görs av mottagande sjuksköterska eller av denne utsedd person och innebär att ansvaret för leveransen övertas, inklusive hantering enligt gällande krav av eventuellt mottagna kylvaror.

Alla direktleveranskunder får e-postavisering. Tjänsten innebär att ni får ett e-postmeddelande när paketet lämnar oss med en länk så att ni kan spåra paketet. Till de flesta leveransadresser kan vi även erbjuda SMS-avisering. Tjänsten innebär att ni får ett SMS samma dag som paketet kommer att levereras till er. Denna tilläggstjänst kostar inget extra.

Vid storhelger och röda dagar tidigarelägger vi vanligtvis våra leveranser. Om er ordinarie leveransdag infaller på helgdag (röd dag) sker leverans normalt på närmast föregående vardag.

Teckna Direktleveransavtal!

För att teckna direktleveransavtal, kontakta oss på kundtjanst@apotekstjanst.se så kontaktar vår leveransansvarige er.

Aviseringstjänster för dig som har direktleveransavtal

Kostnadsfri e-postavisering till alla med direktleverans

Avisering via e-post ingår när ni tecknat direktleverans. Tjänsten innebär att ni får ett e-postmeddelande när paketet lämnar oss. Om ni ännu inte angett någon e-postadress ber vi dig meddela oss via e-post till leveranser@apotekstjanst.se. Ange Dosmottagar-ID och mailadress. Dosmottagar-ID hittar ni på våra följesedlar. Det är numret som står till vänster om datumet inom parentes.

Kostnadsfri SMS-avisering till alla med direktleverans

Vi erbjuder avisering via SMS till de flesta leveransadresser. Avisering ingår när ni tecknar direktleverans. Tjänsten innebär att ni får ett SMS samma dag som paketet kommer att levereras till er. 

Om ni ännu inte angett något mobilnummer ber vi dig meddela oss via e-post till leveranser@apotekstjanst.se. Ange Dosmottagar-ID och mobilnummer.

Vi kan endast hantera ett mobilnummer. Dosmottagar-ID hittar ni på våra följesedlar. Det är numret som står till vänster om datumet inom parentes. Om ni redan uppgett telefonnummer till oss kan ni kontrollera detta genom att titta på adressetiketten, där ni ser det telefonnummer som vi har till dig just nu.