Sortiment

Restsituation: Apresolin, tablett 25 mg

Det har tyvärr uppstått restsituation på Apresolin, tablett 25 mg.
Det saknas direkt utbytbara preparat och dosapoteket kan inte automatiskt byta läkemedel för patienterna.
Vi kontaktar berörda förskrivare med uppmaning om att snarast se över förskrivningar av Apresolin, tablett 25 mg. Restsituation beräknas pågå preliminärt till slutet på september 2023.
Kvarvarande ordinationer som inte hanterats av vården kommer att flyttas från dosrullarna när vårt lager är slut. Det kommer att krävas en ny ordination för att läkemedlet åter ska dosdispenseras när restsituationen är över.