Sortiment

Restsituation: Gabapentin Actavis 100 mg

Gabapentin Actavis kapsel 100 mg är tyvärr restnoterad och vårt lager kommer inte räcka under restperioden. För att klara försörjningen kommer Apotekstjänst att ställa om en del ordinationer på Gabapentin Actavis 100 mg till Gabapentin Orion kapsel 100 mg indikation: smärta. Patienter med oklar indikation eller indikation epilepsi kommer att behålla Gabapentin Actavis 100 mg. Gabapentin Actavis är generellt inte utbytbart då det används mot bl.a. epilepsi. Läkemedelsenheterna på regionerna är informerade om ovan åtgärd.