Sortiment

Läkemedel som är stoppade för nyförskrivning i dos pga restsituationer:

Pga pågående och/eller risk för kommande restsituationer/brist är följande läkemedel(där 2 till fler styrkor restanmälda) ej tillgängliga för nyförskrivning i dos. Befintliga patienter står kvar på sina ordinationer och kommer fortsätta få sina läkemedel i dospåsar, där en del kan komma att få sina ordinationer omskrivna till tillgänglig styrka men med samma dos. 

Androcur, tablett, 50 mg

Creon 10000

Imdur, depottablett 60 mg

Imdur/Isomex, depottablett 30 mg

Intuniv depottablett 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg

Kalcipos, tablett 500 mg

Lasix Retard 60 mg

Mellozzan, tablett 5 mg

Pioglitazone, tablett, 30 mg

Pregabalin Sandoz, 75 mg